คลังเก็บบล็อก

HNY & X’MAS 2013Happy New Year 2012

ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ขอให้บุคลากรหมวดภาษาต่างประเทศทุกท่าน ผู้อ่านทุกคน มีความสุข สดชื่น สมหวัง มีสุขภาพที่แข็งแรง ตลอดปีและตลอดไป
May this year bring inspiration and happiness to you and your family.


E-card