คลังเก็บบล็อก

Learn English from Fairy Tales

 วันนี้มาลองย้อนอดีตกัน มาดูนิทาน เรื่อง Cinderella กันหลายคนเคยฟังมานับครั้ง บางคนหาว่าง่าย แต่การเรียนรู้ภาษานั้น ต้องเรียนรู้ตลอดเวลานะครับ ไม่เชื่อลองฝึกฟังแล้วลองเล่าเรื่องราวให้คนอื่นฟัง ว่าเขาและเราเข้าใจรื่องมากน้อยแค่ไหน  มาฝึกกันครับ

แบบที่สองสำหรับฝึกฟังและมีข้อความอ่านประกอบครับ

สำหรับเนื้อเรื่องมี 2 versions ให้เลือกอ่าน (ไม่ตรงกับ VDO)
1. แบบ original  
2.แบบออนไลน์ 

Cinderellatext

View more documents from มงคล คลังมนตรี
ำหรับแบบที่สองมีกิจกรรมให้ทำ 2 กิจกรรมนะครับ ลองฝึกทำกิจกรรมด้วยตนเอง
กิจกรรมที่ 1 cinderella_characters
กิจกรรมที่ 2 cinderella_sequencing
ขอให้สนุกกับการเรียนนะครับ