คลังเก็บบล็อก

Back to School

back-to-school-2011

14 พ.ค. 2556 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศประชุมคณะครูทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ เพื่อต้อนรับการเปิดเทอมในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556  วางแผนงานในการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

This slideshow requires JavaScript.