Category Archives: Conversation

English Conversation_1

วันนี้จะขอนำเสนอ 5 บทสนทนาในชีวิตประจำวันของนักเรียนนะครับ พยายามฝึกฟังแล้วพูดตามนะครับ

ตอนที่ 1 – ภาษาอังกฤษในร้านอาหาร

ตอนที่ 2 – ภาษาอังกฤษสำหรับการถามเรื่องทิศทาง

ตอนที่ 3 – ภาษาอังกฤษที่คลินิกหมอฟัน

ตอนที่ 4 – ภาษาอังกฤษสำหรับการพูดคุย

ตอนที่ 5 – ภาษาอังกฤษสำหรับการจองตั๋วเครื่อง