Category Archives: ไม่มีหมวดหมู่

รับสมัครทดสอบความเป็นเลิศภาษาอังกฤษประจำปีการศึกษา 2562

news_669.jpg
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศรับสมัครทดสอบความเป็นเลิศภาษาอังกฤษประจำปีการศึกษา 2562 สอบวันอาทิตย์ที่ 14 กรกฏาคม พ.ศ. 2562
ดาวน์โหลด คำสั่ง ใบสมัครสอบ ที่นี่

English Camp for M.3-4

โครงการจัดค่ายภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 4 ห้องเรียนปกติ จัดขึ้น วันที่ 6 กันยายน 2561 ณ หอประชุมราชบุรุษจันทร์อุฒมพรหม โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ประกอบด้วยกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ โดยวิทยากรทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ คลิกที่ภาพเพื่อสะดวกในการรับชม Download all pictures click here download

การทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางด้านภาษาอังกฤษ 2560

news_454.jpg
ด้วยโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย จะดำเนินการทดสอบเพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ทางด้านภาษาอังกฤษโดยจะจัดสอบในวันอาทิตย์ที่ 23  กรกฎาคม พ.ศ. 2560  ณ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย จังหวัดร้อยเอ็ด
จึงขอประกาศประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนที่สนใจเข้าร่วมโครงการ สมัครสอบตามรายละเอียดที่แนบไฟล์
Download documents

การสอบแข่งขันความเป็นเลิศด้านภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 8 ประจำปีการศึกษา 2558 ชิงโล่และเงินรางวัล

news_303
ด้วยโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย จะดำเนินการทดสอบเพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ทางด้านภาษาอังกฤษ โดยจะจัดสอบในวันอาทิตย์ที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2558  ณ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย จังหวัดร้อยเอ็ด จึงขอประกาศประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนที่สนใจเข้าร่วมโครงการ สมัครสอบตามรายละเอียด ดังนี้
เอกสารเพิ่มเติม คลิกที่นี่ครับattach_303