Category Archives: ทั่วไป

คลังข้อสอบ O-NET

2019-05-04_091516
คลังข้อสอบ โอเน็ต สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากเว็บไซต์  สทศ หวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจ
Untitled-1
2551Untitled-11
2552Untitled-11
2553Untitled-11
2558Untitled-11
2559Untitled-11
2560Untitled-11
2561Untitled-11
Untitled-21
2553Untitled-11
2558Untitled-11
2559Untitled-11
2560Untitled-11
2561Untitled-11

ทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางด้านภาษาอังกฤษ RW TEST OF ENGLISH PROFICIENCY 2014

      
ด้วยโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย จะดำเนินการทดสอบเพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ทางด้านภาษาอังกฤษโดยจะจัดสอบในวันอาทิตย์ที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2557 ณ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย จังหวัดร้อยเอ็ดจึงขอประกาศประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนที่สนใจเข้าร่วมโครงการ สมัครสอบตามรายละเอียด ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสาร ด้านล่างครับ
ระเบียบการเข้าร่วมทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางด้านภาษาอังกฤษ

นับถอยหลัง วันสอบความเป็นเลิศภาษาอังกฤษ

tep2 copy
tep3

HNY & X’MAS 2013