Author Archives: kruMongkol

คลังข้อสอบ O-NET

2019-05-04_091516
คลังข้อสอบ โอเน็ต สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากเว็บไซต์  สทศ หวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจ
Untitled-1
2551Untitled-11
2552Untitled-11
2553Untitled-11
2558Untitled-11
2559Untitled-11
2560Untitled-11
2561Untitled-11
Untitled-21
2553Untitled-11
2558Untitled-11
2559Untitled-11
2560Untitled-11
2561Untitled-11

English Camp for M.3-4

โครงการจัดค่ายภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 4 ห้องเรียนปกติ จัดขึ้น วันที่ 6 กันยายน 2561 ณ หอประชุมราชบุรุษจันทร์อุฒมพรหม โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ประกอบด้วยกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ โดยวิทยากรทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ คลิกที่ภาพเพื่อสะดวกในการรับชม Download all pictures click here download

การทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางด้านภาษาอังกฤษ 2560

news_454.jpg
ด้วยโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย จะดำเนินการทดสอบเพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ทางด้านภาษาอังกฤษโดยจะจัดสอบในวันอาทิตย์ที่ 23  กรกฎาคม พ.ศ. 2560  ณ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย จังหวัดร้อยเอ็ด
จึงขอประกาศประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนที่สนใจเข้าร่วมโครงการ สมัครสอบตามรายละเอียดที่แนบไฟล์
Download documents

การสอบแข่งขันความเป็นเลิศด้านภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 8 ประจำปีการศึกษา 2558 ชิงโล่และเงินรางวัล

news_303
ด้วยโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย จะดำเนินการทดสอบเพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ทางด้านภาษาอังกฤษ โดยจะจัดสอบในวันอาทิตย์ที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2558  ณ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย จังหวัดร้อยเอ็ด จึงขอประกาศประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนที่สนใจเข้าร่วมโครงการ สมัครสอบตามรายละเอียด ดังนี้
เอกสารเพิ่มเติม คลิกที่นี่ครับattach_303