Daily Archives: ตุลาคม 15, 2015

การสอบแข่งขันความเป็นเลิศด้านภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 8 ประจำปีการศึกษา 2558 ชิงโล่และเงินรางวัล

news_303
ด้วยโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย จะดำเนินการทดสอบเพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ทางด้านภาษาอังกฤษ โดยจะจัดสอบในวันอาทิตย์ที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2558  ณ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย จังหวัดร้อยเอ็ด จึงขอประกาศประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนที่สนใจเข้าร่วมโครงการ สมัครสอบตามรายละเอียด ดังนี้
เอกสารเพิ่มเติม คลิกที่นี่ครับattach_303