ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๔ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จังหวัดสกลนคร

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยเป็นตัวแทนเพื่อเข้าแข่งขันระดับชาติ ในการแข่งขัน 2 รายการ ดังนี้

1. การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 ชนะเลิศ เหรียญทอง
นักเรียน
1. นายณัฐภพ    ปีนะกาตาโพธิ์
2. นางสาวณัฐนิชา    ประวิสุทธิ์
ครูผู้ควบคุม
1. นายมงคล    คลังมนตรี
2. นางสุกัญญา    ไชยคิรินทร์

2.การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6
นักเรียน
1.นายปิยะ    โปมินทร์
ครูผู้ควบคุม
1. นางสาวสุนันทา    ด่านวันดี

นอกจากนี้คุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศได้นำนักเรียน โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยเป็นตัวแทนเพื่อเข้าแข่งขันระดับชาติ ในการแข่งขันในกลุ่มพัฒนาผู้เรียน
จำนวน 2 รายการ ดังนี้

1.การแข่งขัน crossword ม.1-3
1.ด.ญ.บัณณิกา สุวรรณรักษ์
2.ด.ญ.อจลญา  อึ้งสำราญ

2.การแข่งขัน crossword ม.4-6
1.นายพงศ์ภัค  จุรีมาศ
ครูผู้ควบคุม
1. นางสาวทับทิม  มนตรีพิลา

Posted on ธันวาคม 19, 2014, in Activity, ข่าวประชาสัมพันธ์. Bookmark the permalink. ใส่ความเห็น.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: