ผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการร่วมประชุมกลุ่มสาระฯ

วันที่ 8 ก.ค. 2556 ณ ห้อง 3303 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ดร.ปรีดา ลำมะนา ผู้อำนวยการโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย และนายมนต์แทน เกษมทรัพย์ ได้เข้าร่วมประชุมกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โดยแนะนำวิธีการสอนและมอบนโยบายในการส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้เพิ่มสูงขึ้น โดยมีคณะครูทั้งชายทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติร่วมรับฟังมากมาย

Posted on กรกฎาคม 8, 2013, in กิจกรรมของเรา 1/2556. Bookmark the permalink. 1 ความเห็น.

  1. I am proud of my staff. We are all working hard to help our students to meet all requirements, from themslves and steak holders. If we can get help from you, it is definitely marvellous!

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: