Monthly Archives: พฤษภาคม 2013

Foreigner Teachers’ Introducing

วัน เดือน ปี :: 27 พฤษภาคม 2556
กิจกรรม :: การแนะนำตัวของครูชาวต่างชาติ
สถานที่ :: โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
Date :: 27 May 2013
Activity :: The foreigner teachers introduce themselves to the students.
Place :: Roi-Et Wittayalai School.

Back to School

back-to-school-2011

14 พ.ค. 2556 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศประชุมคณะครูทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ เพื่อต้อนรับการเปิดเทอมในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556  วางแผนงานในการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

This slideshow requires JavaScript.

สุนทรพจน์ประวัติศาสตร์

MM900236531เรียกได้ว่าเป็นประเด็นร้อนสำหรับการพูดสุนทรพจน์ของ พณฯนายกรัฐมนตรี ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ณ ที่ประชุมประชาคมประชาธิปไตย มองโกเลีย [29 เมษายน 2013]
หลายฝ่ายออกมา “ตำหนิ” แบบไม่สามารถออกอากศได้ ฝ่ายสนับสนุนก็ออกมาติเรื่องจริยธรรมของฝ่ายแรก ส่วนผมในฐานะครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ไม่มีอะไรนอกจากคิดว่าโพสต์เพื่อเป็นกรณีศึกษา ผมรวบรวมคำศัพท์ไว้เยอะพอสมควร ผมไม่แปลให้นะครับ เพราะมีฉบับภาษาไทยให้เรียบร้อย คลิกเพื่ออ่าน
มาดูกันครับ อยากดาวน์โหลด คลิกที่ภาพ
2013-05-09_220452