ผลงานครู

กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ได้มอบหมายให้ครูมงคล คลังมนตรี เข้าร่วมกิจกรรมที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 จังหวัดร้อยเอ็ด จัดประกวดผลการปฎิบัติงานที่เป็นเลิศ Best Practice ในวันที่ 7-8 ต.ค.2555 ผลการตัดสิน ได้รับรางวัลชนะเลิศ สามารถสร้างชื่อเสียงให้ตนเองและโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ขอขอบพระคุณท่าน ผอ.ปรีดา ลำมะนา หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ครูธงชัย สุ่มสาตย์ คณะครูและนักเรียนทุกคนครับ


ตัวอย่างการเขียน Best Practice


Posted on ตุลาคม 8, 2012, in ผลงานครู and tagged , . Bookmark the permalink. ใส่ความเห็น.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: