Monthly Archives: กันยายน 2012

E-book มหาวิทยาลัยรามคำแหง

วันนี้ได้อ่านเอกสารที่อาจารย์ธงชัย  สุ่มมาตย์ ได้รับมา ทำให้นึกถึงเหล่านักศึกษาสาขาภาษาอังกฤษหรือครูผู้สนใจ เผื่อเป็นประโยชน์ในสาขาวิชาชีพของท่าน บังเอิญผมไปค้นหามานานแล้ว ก็ขอแนะนำเลยนะครับ ซึ่งเป็นอีบุ๊คของ ม.รามคำแหง คลิกที่นี่
วันนี้เลยขอนำเสนอเนื้อหาวิชาประโยคและคำศัพท์ (Sentences and Vocabulary in General Use) คลิกเพื่ออ่าน

ปก
คำนำ : Introduction
สารบัญ : Content
บทที่1 : Present Simple Tense
บทที่2 : Past Simple Tense
บทที่3 : Present Continuous Tense
บทที่4 : Past Continuous Tense
บทที่5 : PresentPerfect Tense
บทที่6 : Past Perfect Tense
บทที่7 : Future Present Tense
บทที่8 : Conditional Clauses
บทที่9 : Subjunctive Clauses
บทที่10 :Comparison of Adjectives/Adverbs
บทที่11 : Question Forms
บทที่12 : Indirect Speech หรือ Reported Speech
ตัวอย่างข้อสอบ