Monthly Archives: สิงหาคม 2012

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 62 พ.ศ.2555

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 62 พ.ศ.2555 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือแข่งขัน ที่จังหวัดชัยภูมิ โดยติดตามขาวสาร คลิกที่นี่
สำหรับเกณฑ์การแข่งขันมีมาให้ดาวน์โหลดแล้วครับ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ