Preparation for O-NET Test…


ใกล้เวลาการสอบโอเน็ตมาแล้ว ถามตัวเองว่าเราพร้อมขนาดไหน ใครที่ไม่สนใจข่าวคราวเลย วันนี้ครูนำข้อมูลเพื่อการเตรียมตัวสอบโอเน็ตทั้ง ม.3 และ ม.6 ประจำปีการศึกษา 2554 มาดูกันเลย

ตารางสอบ O-NET ประจำปีการศึกษา 2554
– O-NET ม.3 สอบวันที่ 28 และ 29 กุมภาพันธ์ 2555
– O-NET ม.6 สอบวันที่ 18 และ 19 กุมภาพันธ์ 2555
จำนวนข้อสอบ รูปแบบ
(1) จำนวนข้อสอบ O-NET มัธยมศึกษาปีที่ 3 แยกตามรูปแบบของข้อสอบ ประจำปีการศึกษา 2554
(2) จำนวนข้อสอบ O-NET มัธยมศึกษาปีที่ 6 แยกตามรูปแบบของข้อสอบ ประจะปีการศึกษา 2554
(3) รูปแบบและตัวอย่างข้อสอบ O-NET
(4) กระดาษคำตอบ O-NET ช่วงชั้นที่ 3 (ม.3) ประจำปีการศึกษา 2554


Advertisements

Posted on มกราคม 4, 2012, in ข้อสอบ. Bookmark the permalink. ใส่ความเห็น.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: