Daily Archives: ธันวาคม 9, 2011

ประกาศประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบวัดความเป็นเลิศภาษาอังกฤษ
(คลิกที่คำว่า จัดห้องครับ) จัดห้อง
หรือตรวจสอบรายชื่อที่เว็บไซต์หลักของโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย  

–0–ขณะนี้ทางทีมงานเพิ่งได้รับรายชื่อนักเรียนที่รับสมัครมาบางส่วน ทำให้ต้องเปลี่ยนแปลงแก้ไขบางส่วน ดังนั้นกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศขออภัยในความสะดวก และจะทำการแก้ไขพร้อมทั้งประกาศรายชื่ออีกครั้ง…จึงแจ้งมาเพื่อทราบ –0–