Ground zero shifts to Bangkok (updated)

เวลาผ่านไปแบบไม่ใยดี เผลอแป๊๊๊บเดียวเปิดเทอม เสียแล้ว อากาศก็เริ่มเปลี่ยนแปลง แต่อีกซีกหนึ่งของแผนที่ประเทศไทย พี่น้องคนไทยจำนวนมากต้องประสบชะตากรรม ความลำบาก กับมหาอุทกภัยครั้งร้ายแรง เราที่อยู่ทางนี้ได้แต่ส่งแรงใจและการช่วยเหลืเล็กๆน้อยๆตามกำลัง
และภาวนาขอให้พวกเราผ่านวันคืนที่เลวร้ายนี้ไปได้ด้วยกัน …สาธุ
วันนี้ก็เลยอยากนำเสนอข่าวที่เกี่ยงกับเรื่องราวน้ำท่วม ซึ่งมีคำศัพท์มากมายให้ศึกษา ขอบคุณหนังสือพิมพ์ Bangkok Post สำหรับความรู้ดีๆ ไว้นะที่นี้ด้วย
มาดูกันเลยดีกว่า

 Ground zero shifts to Bangkok (updated)

There is a lot to watch today as attention shifts to Bangkok. Among the topics we are following are flooding in the Khlong Prapa area, the expected arrival of the northern run-off and a possible dispute between the national and city governments.

Please join us on our facebook page: http://www.facebook.com/bangkokpostlearning

A man at his flooded house facing Wat Arun temple, along the Chao Phraya River.

Sunday’s update is here: http://bit.ly/n46bAF

Evening update

Today the floods have continued their slow but sure movement into Bangkok and its outskirts. Floods have continued to create problems in the Khlong Prapa area and, not far away, water is within two kilometres of Don Muang airport. Flood levels are nowhere near as high is in Nonthaburi, but in some areas they are causing evacuations and limiting road transportation.

That was expected. What was not expected was a sudden rise in the Chao Phraya river which caused flooding in five Bangkok districts: Dusit, Phra Nakorn, Sampantawong, Bangkok Noi, Bang Phlat.

Dusit in the Samsen road area was the worst affected.  There, a dyke at Kheaw Khai Ka Pier by Bang Kra Bueintersection rupturedspilling water from Chao Phraya River into Rajinibon School and onto Sam Sen Road.  By tonight the water level is waist deep in some areas

Electricity has been cut around the area for safety reasons.

Meanwhile to the east, the northern run-off has reached Pathum Thani’s Lam Luk Ka district. That is where Bangkok begins with Bangkok’s Sai Mai the first district to feel the impact.

outskirts – the areas at the edge of a city  ชานเมือง
level – the amount of liquid that there is in a container, river, dam, etc., which can be seen by how high the liquid is ระดับ
evacuation – moving people from a place of danger to a safer place การอพยพ
dyke – a wall built to prevent the sea or a river from covering an area, or a channel dug to take water away from an area เขื่อนกั้นน้ำ
intersection – a place where roads, lines, etc., join or cross each other สี่แยก
rupture – to be broken or burst apart  แตก, ฉีกขาด, แตกออก,
spill – (of a liquid) to come or fall out of a container หกล้น
waist – the middle part of the body that is narrower than the parts above and below   เอว
run-off – rain, water or other liquid that runs off land into streams and rivers น้ำหลาก
impact – an effect or influence  ผลกระทบ

Ground zero shifts to Bangkok.

Story includes information from several Bangkok Post stories and TV reports this morning.

There is a lot to watch today. At the moment there is much attention on the Khlong Prapa area around Chaeng Wattana Road in Laksi  and Don Muang.

Residents there will probably disagree with Metropolitan Waterworks Authority governor Charoen Phassa that theoverflow problem has been brought under control and the water would soon start receding.

Bangkok governor MR Sukhumbhand does not seem fully convinced and expressed concern that if the water in Khlong Prapa continues to rise, then floods will be inevitable on Vibhavadi Rangsit Road.

The governor said that more than 1,400 residents in Don Muang affected by floods have been evacuated to two evacuation shelters in the area.

Expert’s say the flooding in the Khlong Prapa area is not a direct result of the northern run-off. That mass of water will be a second big worry today.

MR Sukhumbhand yesterday said there were signs the northern run-off has already entered the capital.

First, the water level in Khlong 2 in Rangsit continued to rise despite the Bangkok Metropolitan Administration (BMA)opening its floodgate wider.

Second, the rising floodwater broke an embankment at Phahon Yothin Road near Khlong Rangsit in Pathum Thani, causing water to spill on to the streets.

We will also be watching a perceived dispute between the Yingluck Shinawatra government and City Hall.

Yesterday, the prime minister took full control of flood management efforts by invoking Section 31 of the DisasterPrevention and Mitigation Act (2007) and ordered the city took open all its all sluice gates in Bangkok to allow floodwater to drain out to sea.

That didn’t happen.

MR Sukhumbhand rejected rumours of a conflict between him and the government on how to deal with floods.

“There are just different interpretations,” he said, adding that City Hall has cooperated by opening some sluice gates in Bangkok, though not all of them.

More later

ground zero – the central point of a disaster or bad situation
residents – people living in a particular area ประชาชนผู้อยู่อาศัยในบริเวณ
Metropolitan Waterworks Authority – the department in charge of providing clean, safe drinking water to a city การประปานครหลวง
overflow – (of a river or body of water)  water flooding the land next to it การไหลล้น
recede – to move back; to move further away into the distance; subside ลดลง, ถอยหลัง
convinced – certain; sure แน่ใจ, มั่นใจ
concern – a worry ความกังวล
inevitable – certain to happen ที่เลี่ยงไม่ได้
evacuate – to leave a place because it is not safe อพยพออกจากพื้นที่
shelter – a temporary place to stay ที่พักชั่วคราว
run-off – rain, water or other liquid that runs off land into streams and rivers น้ำหลาก
capital – the most important town or city of a country, usually where the central government operates from  เมืองหลวง
level – the amount of liquid that there is in a container, river, dam, etc., which can be seen by how high the liquid is ระดับ
Bangkok Metropolitan Administration (BMA) – the local government of Bangkok กรุงเทพมหานคร
embankment – a slope made of earth or stone that rises up from either side of a road, railway/railroad, river, etc. มูลดิน,ตลิ่งทาง
spill – (of a liquid) to come or fall out of a container หกล้น
perceived – thought of or understood in a particular way ได้รับการมองว่า
dispute – a serious disagreement  ข้อโต้แย้ง
City Hall – a city government, in this case, the building housing the BMA ศาลาว่าการกรุงเทพ
invoke – to use a rule or law as a reason or basis for doing something อ้าง (กฎหมาย)
disaster – something very bad that happens and causes a lot of damage or kills a lot of people  ความหายนะ  ภัยพิบัติ
mitigation – a reduction in the harmful effects of something  การบรรเทา  การผ่อนคลาย
Act – a law passed by a country’s government พ.ร.บ. พระราชบัญญัติ
sluice gate – a gate that can be opened or closed to control the flow water along a passage ประตูน้ำปิดเปิดบังคับการไหลของน้ำในคลอง
drain – to cause water or fluid to flow out ระบายออก
reject – to not agree with ปฏิเสธ ไม่ยอมรับ
rumour – a piece of information, or a story, that people talk about, but that may not be true ข่าวลือ
conflict – an angry disagreement between people or groups ความขัดแย้ง
interpretation – an explanation of the meaning or importance of something การตีความ
cooperate – to work with other people to achieve a result that is good for everyone involved ร่วมมือกัน
ที่มา http://www.bangkokpost.com/learning/learning-from-news/262635/ground-zero-shifts-to-bangkok

 

Posted on ตุลาคม 25, 2011, in learning from News and tagged , . Bookmark the permalink. ใส่ความเห็น.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: