welcome

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์หลัก กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
เพื่อให้กระบวนการเรียน การสอนมีประสิทธิภาพ การติดต่อสื่อสารออนไลน์ มีความสะดวก ขอให้นักเรียนที่เข้าใช้ลงทะเบียนก่อน

Advertisements

Posted on สิงหาคม 29, 2011, in ทั่วไป. Bookmark the permalink. ใส่ความเห็น.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: