Chinese New Year 2012

วันที่ 24 มกราคม 2554 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศได้จัดกิจกรรม วันตรุษจีน ขึ้น ณ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยขึ้น ประกอบด้วยกิจกรรมที่หลากหลาย ซึ่งได้รับความสนใจจากนักเรียนในระดับชั้นต่างๆมากมาย ภาพกิจกรรมชมด้านล่างครับ
http://pf.kizoa.com/sflite.swf?did=2239116&k=5681477
CHNYFree Slideshow Maker

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: