คุณครูเกษียณเยี่ยมหมวด

เมื่อวันที่ 12 ก.ย.2554 คณะครูประกอบด้วย
คุณครูสุพจน์  เอกก้านตรง
คุณครูเกษอินทรา  ประเสริฐสังข์
คุณครูมนูญ  จุฬุพงศ์
คุณครูมาลินี  กาญจนศิริรัตน์
คุณครูสุปี่ณี  ธรรมวิเศษ
คุณครูปิ่น  อุ่นพิกุล
คุณครูภาวินี  สมสะอาด
คุณครูสมรักษ์  อาวรณ์
ได้เข้าเยี่ยมหมวดภาษาต่างประเทศ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย เพื่อเข้าอำลาเนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2554 และได้มอบของที่ระลึกแก่คณะครูใน หมวดภาษาต่างประเทศ  ในนามตัวแทนของหมวดภาษาต่างประเทศ  ขอให้คุณความดีที่ท่านคุณครูทั้งหลายได้กระทำ สั่งสมมาเป็นเวลานานและคุณแห่งความดีงามทั้งหลาย จงดลบันดาลให้ทุกท่านมีความสุข ความเจริญ มีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของคนรุ่นหลังต่อไป

  1. Wait a minute! You mean I am too late to say hello to some of my old friends.
    That’s too bad. I plan to visit this school soon.

    Dara (Kru Thongchai’s friend)

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: