การทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางด้านภาษาอังกฤษ 2560

news_454.jpg
ด้วยโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย จะดำเนินการทดสอบเพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ทางด้านภาษาอังกฤษโดยจะจัดสอบในวันอาทิตย์ที่ 23  กรกฎาคม พ.ศ. 2560  ณ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย จังหวัดร้อยเอ็ด
จึงขอประกาศประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนที่สนใจเข้าร่วมโครงการ สมัครสอบตามรายละเอียดที่แนบไฟล์
Download documents

การสอบแข่งขันความเป็นเลิศด้านภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 8 ประจำปีการศึกษา 2558 ชิงโล่และเงินรางวัล

news_303
ด้วยโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย จะดำเนินการทดสอบเพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ทางด้านภาษาอังกฤษ โดยจะจัดสอบในวันอาทิตย์ที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2558  ณ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย จังหวัดร้อยเอ็ด จึงขอประกาศประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนที่สนใจเข้าร่วมโครงการ สมัครสอบตามรายละเอียด ดังนี้
เอกสารเพิ่มเติม คลิกที่นี่ครับattach_303

ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๔ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จังหวัดสกลนคร

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยเป็นตัวแทนเพื่อเข้าแข่งขันระดับชาติ ในการแข่งขัน 2 รายการ ดังนี้

1. การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 ชนะเลิศ เหรียญทอง
นักเรียน
1. นายณัฐภพ    ปีนะกาตาโพธิ์
2. นางสาวณัฐนิชา    ประวิสุทธิ์
ครูผู้ควบคุม
1. นายมงคล    คลังมนตรี
2. นางสุกัญญา    ไชยคิรินทร์

2.การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6
นักเรียน
1.นายปิยะ    โปมินทร์
ครูผู้ควบคุม
1. นางสาวสุนันทา    ด่านวันดี

นอกจากนี้คุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศได้นำนักเรียน โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยเป็นตัวแทนเพื่อเข้าแข่งขันระดับชาติ ในการแข่งขันในกลุ่มพัฒนาผู้เรียน
จำนวน 2 รายการ ดังนี้

1.การแข่งขัน crossword ม.1-3
1.ด.ญ.บัณณิกา สุวรรณรักษ์
2.ด.ญ.อจลญา  อึ้งสำราญ

2.การแข่งขัน crossword ม.4-6
1.นายพงศ์ภัค  จุรีมาศ
ครูผู้ควบคุม
1. นางสาวทับทิม  มนตรีพิลา

ทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางด้านภาษาอังกฤษ RW TEST OF ENGLISH PROFICIENCY 2014

      
ด้วยโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย จะดำเนินการทดสอบเพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ทางด้านภาษาอังกฤษโดยจะจัดสอบในวันอาทิตย์ที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2557 ณ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย จังหวัดร้อยเอ็ดจึงขอประกาศประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนที่สนใจเข้าร่วมโครงการ สมัครสอบตามรายละเอียด ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสาร ด้านล่างครับ
ระเบียบการเข้าร่วมทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางด้านภาษาอังกฤษ